Znajdź Nas na Facebook'u!

Licznik odwiedzin:

Dzisiaj11
W tygodniu70
W miesiącu206
Wszystkie27989

 

Fundacja "Dom Pełen Serca"

ul. Krasińskiego 1B

57-100 Strzelin

 

Wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000372602

 

Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Regon: 021439366

 

NIP: 9141557502


KONTAKT:

e- mali: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 603 455 509


FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELACH:

1) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,
1a) WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ,
2)  DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ,
3)  OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA,
4) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
5)  DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA,
UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA,
6)  WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ  KRAJOZNAWSTWA,
7) PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,
8) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU,
9)  DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE
LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOW
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO IO WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2003R. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹN. ZM.),
W ZAKRESIE CELÓW OKREŚLONYCH  POWYŻEJ W PKT. OD 1 DO 8.


Zarząd Fundacji:
Aleksandra Błaś - Prezes Zarządu
Małgorzata Fałat - Wice Prezes Zarządu
Franciszek Surówka - Członek Zarządu

 

Rada Fundacji:
Beata Anna Misiewicz – Przewodnicząca Rady
Antoni Ryszard Kęsik – Członek Rady

 

Zgromadzenie Fundatorów:
Aleksandra Błaś
Zdzisław Marek Błaś
Beata Anna Misiewicz
Antoni Ryszard Kęsik
Małgorzata Fałat
Franciszek Surówka


Sprawozdania z działalności Fundacji są dostępne do publicznego wglądu w jej siedzibie.Statut